ഗവേഷണവും വികസനവും

ചൈന അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ചൈനീസ് മെഡിസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ അസോസിയേഷൻ, എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഗവേഷണം, വികസനം എന്നിവയുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
ലബോറട്ടറി
എച്ച്പിഎൽസി