മൃഗചികിത്സ മരുന്ന്

 • ഐവർമെക്റ്റിൻ ഡ്രെഞ്ച് 0.08%

  ഐവർമെക്റ്റിൻ ഡ്രെഞ്ച് 0.08%

  ഐവർമെക്റ്റിൻ ഡ്രെഞ്ച് 0.08% കോമ്പോസിഷൻ: ഒരു മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.: ഐവർമെക്റ്റിൻ………………………………. 0.8 മില്ലിഗ്രാം.ലായകങ്ങൾ പരസ്യം………………………………. 1 മില്ലി.വിവരണം: ഐവർമെക്റ്റിൻ അവെർമെക്റ്റിനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിരകൾക്കും പരാന്നഭോജികൾക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.സൂചനകൾ: ദഹനനാളം, പേൻ, ശ്വാസകോശ വിര, ഓസ്ട്രിയാസിസ്, ചുണങ്ങു എന്നിവയുടെ ചികിത്സ.ട്രൈക്കോസ്‌ട്രോങ്‌ബൈലസ്, കൂപ്പീരിയ, ഓസ്റ്റർടാജിയ, ഹെമോഞ്ചസ്...
 • ടോൾട്രാസുറിൽ 2.5% വാക്കാലുള്ള പരിഹാരം

  ടോൾട്രാസുറിൽ 2.5% വാക്കാലുള്ള പരിഹാരം

  ടോൾട്രാസുറിൽ ഓറൽ ലായനി 2.5% കോമ്പോസിഷൻ: ഒരു മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ടോൾട്രാസുറിൽ ……………………………… 25 മില്ലിഗ്രാം.ലായകങ്ങൾ പരസ്യം……………………………… 1 മില്ലി.വിവരണം: Eimeria spp-നെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരു ആൻറികോക്സിഡിയലാണ് ടോൾട്രാസുറിൽ.കോഴിയിറച്ചിയിൽ: - എമിരിയ അസെർവുലിന, ബ്രൂനെറ്റി, മാക്സിമ, മിറ്റിസ്, നെകാട്രിക്സ്, ടെനെല്ല എന്നിവ കോഴിയിറച്ചിയിൽ.- എമേറിയ അഡിനോയിഡുകൾ, ഗാലോപറോണിസ്, ...
 • ഐവർമെക്റ്റിൻ 1.87% പേസ്റ്റ്

  ഐവർമെക്റ്റിൻ 1.87% പേസ്റ്റ്

  രചന: (ഓരോ 6.42 ഗ്രാം പേസ്റ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു)
  ഐവർമെക്റ്റിൻ: 0,120 ഗ്രാം.
  Excipients csp: 6,42 ഗ്രാം.
  പ്രവർത്തനം: വിരബാധ.
   
  ഉപയോഗത്തിനുള്ള സൂചനകൾ
  പരാദനാശിനി ഉൽപ്പന്നം.
  ചെറിയ സ്‌ട്രോങ്‌ലിഡിയോകൾ (സൈറ്റോസ്റ്റോമുൻ എസ്‌പിപി., സൈലിക്കോസൈക്ലസ് എസ്‌പിപി., സിലിക്കോഡോണ്ടോഫോറസ് എസ്‌പിപി., സൈൽകോസ്റ്റെഫാനസ് എസ്‌പിപി., ഗ്യാലോസെഫാലസ് എസ്‌പിപി.) ഓക്‌സിയൂറിസ് ഇക്വിയുടെ പക്വമായ രൂപവും പക്വതയില്ലാത്തതുമാണ്.
   
  പാരാസ്കറിസ് ഇക്വറം (പക്വമായ രൂപവും ലാർവുകളും).
  Trichostrongylus axei (മുതിർന്ന രൂപം).
  സ്ട്രോംഗ്ലോയിഡ്സ് വെസ്റ്റേരി.
  Dictyocaulus arnfieldi (ശ്വാസകോശ പരാന്നഭോജികൾ).
 • നിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റ് 70% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി

  നിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റ് 70% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി

  നിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റ് 70% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി ഓംപോസിഷൻ: ഒരു ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: നിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റ്…………………….70 ​​മില്ലിഗ്രാം.കാരിയർ പരസ്യം……………………………….1 ഗ്രാം.വിവരണം: എന്ററോബാക്ടീരിയേസിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമുള്ള ഒരു വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കുന്ന അമിനോഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ആൻറിബയോട്ടിക്കാണ് നിയോമൈസിൻ ഉദാ.അതിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി റൈബോസോമൽ തലത്തിലാണ്....
 • ആൽബെൻഡാസോൾ 2.5%/10% വാക്കാലുള്ള പരിഹാരം

  ആൽബെൻഡാസോൾ 2.5%/10% വാക്കാലുള്ള പരിഹാരം

  ആൽബെൻഡാസോൾ 2.5% വാക്കാലുള്ള ലായനി: ഒരു മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ആൽബെൻഡാസോൾ. - ഒരു വിശാലമായ ശ്രേണിയിലുള്ള വിരകൾക്കെതിരെയും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള അളവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, കരൾ ഫ്ലൂക്കിന്റെ മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങൾക്കെതിരെയും.സൂചനകൾ: പശുക്കിടാക്കൾ, കന്നുകാലികൾ, ആട്, ആടുകൾ എന്നിവയിലെ വിരബാധയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും: ദഹനനാളത്തിലെ വിരകൾ: ബുനോസ്റ്റോമു...
 • ജെന്റാമൈസിൻ സൾഫേറ്റ്10% +ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഹൈക്ലേറ്റ് 5% wps

  ജെന്റാമൈസിൻ സൾഫേറ്റ്10% +ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഹൈക്ലേറ്റ് 5% wps

  gentamicin sulphate10% +doxycycline hyclate 5% wps കോമ്പോസിഷൻ: ഓരോ ഗ്രാം പൊടിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: 100 mg gentamicin സൾഫേറ്റ്, 50 mg ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഹൈക്ലേറ്റ്.പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം: അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു ആൻറിബയോട്ടിക്കാണ് ജെന്റാമൈസിൻ.ഗ്രാം പോസിറ്റീവ്, ഗ്രാംനെഗേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ ഇതിന് ബാക്ടീരിയ നശീകരണ പ്രവർത്തനമുണ്ട് (ഉൾപ്പെടെ: സ്യൂഡോമോണസ് എസ്പിപി., ക്ലെബ്സിയെല്ല എസ്പിപി., എന്ററോബാക്റ്റർ എസ്പിപി., സെറാറ്റിയ എസ്പിപി., ഇ. കോളി, പ്രോട്ടിയസ് എസ്പിപി., സാൽമൊണല്ല എസ്പിപി., സ്റ്റാഫൈലോകോക്കി).കൂടാതെ കാമ്പിലിനെതിരെ സജീവമാണ്...
 • ടെട്രാമിസോൾ 10% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി

  ടെട്രാമിസോൾ 10% വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി

  ടെട്രാമിസോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി 10% കോമ്പോസിഷൻ: ഓരോ 1 ഗ്രാമിലും 100mg ടെട്രാമിസോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.വിവരണം: വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലിൻ പൊടി.ഫാർമക്കോളജി: ടെട്രാമിസോൾ പല നെമറ്റോഡുകളുടെയും ചികിത്സയിൽ ഒരു ആന്തെൽമിന്റിക് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുടൽ നിമറ്റോഡുകൾക്കെതിരെ സജീവമാണ്.ഇത് നിമാവിരയായ ഗാംഗ്ലിയയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗബാധിതമായ വിരകളെ തളർത്തുന്നു.ടെട്രാമിസോൾ രക്തത്താൽ വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മലം, മൂത്രം എന്നിവയിലൂടെ വേഗത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.സൂചനകൾ: അസ്കറിയാസിസ് ചികിത്സയിൽ ടെട്രാമിസോൾ 10% ഫലപ്രദമാണ്, ഹോ...
 • ആൽബെൻഡാസോൾ 250 mg/300mg/600mg/2500mg ബോളസ്

  ആൽബെൻഡാസോൾ 250 mg/300mg/600mg/2500mg ബോളസ്

  ആൽബെൻഡാസോൾ 2500 മില്ലിഗ്രാം ബോളസ് കോമ്പോസിഷൻ: ഓരോ ബോളസിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ആൽബെൻഡാസോൾ. വിരകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള അളവിലും കരൾ ഫ്ലൂക്കിന്റെ മുതിർന്ന ഘട്ടങ്ങൾക്കെതിരെയും.സൂചനകൾ: പശുക്കിടാക്കളിലും കന്നുകാലികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിരബാധയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും: ജി...
 • മെറ്റാമിസോൾ സോഡിയം 30% കുത്തിവയ്പ്പ്

  മെറ്റാമിസോൾ സോഡിയം 30% കുത്തിവയ്പ്പ്

  മെറ്റാമിസോൾ സോഡിയം കുത്തിവയ്പ്പ് 30% ഓരോ മില്ലിയിലും മെറ്റാമിസോൾ സോഡിയം 300 മില്ലിഗ്രാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.വിവരണം നിറമില്ലാത്തതോ മഞ്ഞകലർന്നതോ ആയ വ്യക്തമായ പരിഹാരം ചെറുതായി വിസ്കോസ് അണുവിമുക്തമായ ലായനി സൂചനകൾ കാതറാൽ-സ്പാസ്മാറ്റിക് കോളിക്, മെറ്ററിസം, കുതിരകളിലെ കുടൽ മലബന്ധം;ജനനസമയത്ത് ഗർഭാശയ സെർവിക്സിൻറെ രോഗാവസ്ഥ;മൂത്രത്തിന്റെയും പിത്തരസം ഉത്ഭവത്തിന്റെയും വേദന;neuralgia ആൻഡ് nevritis;കഠിനമായ വയറിളക്കം, കഠിനമായ കോളിക് ആക്രമണങ്ങൾക്കൊപ്പം, മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷോഭം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വയറുവേദനയ്ക്കായി അവയെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും...
 • ഡെക്സമെതസോൺ 0.4% കുത്തിവയ്പ്പ്

  ഡെക്സമെതസോൺ 0.4% കുത്തിവയ്പ്പ്

  Dexamethasone കുത്തിവയ്പ്പ് 0.4% കോമ്പോസിഷൻ: ഓരോ മില്ലിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: Dexamethasone ബേസ്........4 മില്ലിഗ്രാം.ലായകങ്ങൾ പരസ്യം…………………….1 മില്ലി.വിവരണം: ഡെക്സമെതസോൺ ഒരു ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് ആണ്, ഇത് ശക്തമായ ആൻറിഫ്ലോജിസ്റ്റിക്, അലർജി വിരുദ്ധ, ഗ്ലൂക്കോണോജെനെറ്റിക് പ്രവർത്തനമാണ്.സൂചനകൾ: കാളക്കുട്ടികൾ, പൂച്ചകൾ, കന്നുകാലികൾ, നായ്ക്കൾ, ആട്, ചെമ്മരിയാടുകൾ, പന്നികൾ എന്നിവയിൽ അസെറ്റോൺ അനീമിയ, അലർജികൾ, സന്ധിവാതം, ബർസിറ്റിസ്, ഷോക്ക്, ടെൻഡോവാജിനൈറ്റിസ്.ഗർഭച്ഛിദ്രമോ നേരത്തെയുള്ള പ്രസവമോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അവസാന കാലത്ത് Glucortin-20 കഴിക്കുന്നത്...
 • ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ 30% കുത്തിവയ്പ്പ്

  ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ 30% കുത്തിവയ്പ്പ്

  ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ കുത്തിവയ്പ്പ് 30% കോമ്പോസിഷൻ: ഒരു മില്ലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.: ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ …………. 300 മില്ലിഗ്രാം.Excipients പരസ്യം ………….1 ml.വിവരണം: വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത മിക്ക ഗ്രാം പോസിറ്റീവ്, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെയും ഫലപ്രദമായ ഒരു സിന്തറ്റിക് ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ.ഫ്ളോർഫെനിക്കോൾ റൈബോസോമൽ തലത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ സമന്വയത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ്.ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലോർഫെനിക്കോൾ സാധാരണയായി ഒറ്റപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയ രോഗകാരികൾക്കെതിരെ സജീവമാണ് ...
 • അയൺ ഡെക്സ്ട്രാൻ 20% കുത്തിവയ്പ്പ്

  അയൺ ഡെക്സ്ട്രാൻ 20% കുത്തിവയ്പ്പ്

  അയൺ ഡെക്‌സ്‌ട്രാൻ 20% കുത്തിവയ്‌പ്പ് കോമ്പോസിഷൻ: ഓരോ മില്ലിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.: ഇരുമ്പ് (ഇരുമ്പ് ഡെക്‌സ്‌ട്രാൻ ആയി)………………………………………….. 200 മില്ലിഗ്രാം.വിറ്റാമിൻ ബി 12, സയനോകോബാലമിൻ ……………………… 200 യുജി ലായകങ്ങൾ പരസ്യം.…………………………………………… 1 മില്ലി.വിവരണം: അയൺ ഡെക്‌സ്ട്രാൻ പ്രതിരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ...